เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายยุทธศาสาตร์และบริหาคุณภาพ
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายส่งเสริมวิชการ
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
การขอใช้บริการ
• จองห้องออนไลน์  
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
Intranet วพบ.นศ
สำหรับคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายภายในวิทยาลัย
ห้องสมุดและการสืบค้น
 
สารสนเทศวิทยาลัยฯ  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์มโครงร่างวิจัย  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
• การเบิกจ่ายเงินในการผลิตงานวิชาการ  
• โครงร่างผลงานทางวิชาการ61  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554-2558 (หนังสือรับรอง)
อยู่ในระดับดีมาก (4.52)ข่าวประชาสัมพันธ์

 


ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

     • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ Admissions รายละเอียด  
     • ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560  ชั้นตรี  ชั้นโท  ชั้นเอก
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง รอบที่ 2 รายละเอียด แบบฟอร์มชำระเงิน
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระบบรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
     • ประกาศค่าใช้จ่ายและแบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคาร รายละเอียด  
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง  ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย ระบบรับตรง 2561 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบรับตรง 2561 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรงจากพี้นที่ ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

     • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
    รายละเอียด  ใบขอโอน  ใบขอย้าย  
     • โครงการอบรม "การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน"  รายละเอียดใบสมัคร, หนังสือเชิญ 
     • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฟื้นฟูสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติ รายละเอียด
        (หมายเหตุ) ให้ผู้อบรมนำหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายืนยันในวันอบรมด้วย
     • โครงการอบรมฟื้นฟูสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติ ขั้นตอน รายละเอียด กำหนดการ หนังสือเชิญ
        (หมายเหตุ) เพิ่มเติมกรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ ใบสมัคร
     • ประกวดราคาชุดสร้างสถานการณ์จำลองและอุปกรณ์ประกอบ(e-bidding) รายละเอียด
     ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
(ถวายความอาลัย ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
 
วันที่ 28 กันยายน 2560
(ครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย)
วันที่ 19 กันยายน 2560
(ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร 2560)
วันที่ 31 สิงหาคม 2560
(พิธีรับหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี รุ่น 28 ประจำปีการศึกษา 2560)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
(พิธีมอบใบรายงานผลการเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559)
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 0 ประเภท ในฐานข้อมูล
ปฏิทินออนไลน์
เมษายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

ผู้อำนวยการ
        
      ดร.วรรณภา ประทุมโทน
      • สายตรงผู้อำนวยการ
      • ระบบ PIEiS
DashBoard
แบบประเมินสารสนเทศ
• ประเมินความพึงพอใจ   
• แบบฟอร์มอัพเดทฐานข้อมูล  
แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561
รายงานการเงินและบัญชี

สขร.1
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   
• ประชาสัมพันธ์ สบช.   
• กระทรวงสาธารณสุข  
• สถาบันพระบรมราชชนก  
• สภาการพยาบาล  
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
• สมาคมพยาบาลฯ ภาคใต้  
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
• เครือข่ายอุดมศึกษา  
• จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา  
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย 
ศูนย์ข้อมูลชีววัตถุ  
ศูนย์โรคติดเชื้อพาหะนำโรค 
ศูนย์ข้อมูลธาลัสซิเมีย 
ศูนย์รังสี,เครื่องมือแพทย์ 
ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง 
ศูนย์ประกันคุณภาพLab 
ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด 
ศูนย์ข้อมูลยา 
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร 
ทำเนียบการวิจัย 2551  

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6391, 0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที