เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
การขอใช้บริการ
• จองห้องออนไลน์  
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
Intranet วพบ.นศ
สำหรับคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายภายในวิทยาลัย
ห้องสมุดและการสืบค้น
 
สารสนเทศวิทยาลัยฯ  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554-2558 (หนังสือรับรอง)
อยู่ในระดับดีมาก (4.52)ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

     
     • ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร ปีการศึกษา 2561(รวมทุกชั้นปี) รายละเอียด
     • การลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2561
        • กำหนดการลงทะเบียนและขั้นตอน
    • คำร้องขอลงทะเบียน
    • รายวิชาชั้นปีที่ 1 
    • รายวิชาชั้นปีที่ 2
    • รายวิชาชั้นปีที่ 3 
    • รายวิชาชั้นปีที่ 4
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรงอิสระ 2561 รายละเอียด  ใบชำระเงิน  
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ การรับตรงอิสระ 2561 รายละเอียด
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

     • ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว
รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผุูผ่านการเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วพยาบาล รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
    สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   (ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 30 พย 61) รายละเอียดและใบสมัคร
     • ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
     • พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพยาบาลแห่งชาติ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งธุรการ รายละเอียด 
     • ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก งานจ้างเหมาบริการ ธุรการ รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ งานจ้างเหมาบริการ ธุรการ รายละเอียด 
     • ประกาศเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน คอมพิวเตอร์และงานบ้านงานครัว  รายละเอียด 
     


ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
(ถวายความอาลัย ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
 
วันที่ 28 กันยายน 2560
(ครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย)
วันที่ 19 กันยายน 2560
(ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร 2560)
วันที่ 31 สิงหาคม 2560
(พิธีรับหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี รุ่น 28 ประจำปีการศึกษา 2560)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
(พิธีมอบใบรายงานผลการเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559)
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 0 ประเภท ในฐานข้อมูล
ปฏิทินออนไลน์
ธันวาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

ผู้อำนวยการ
        
      ดร.วรรณภา ประทุมโทน
      • สายตรงผู้อำนวยการ
      • ระบบ PIEiS
DashBoardแบบประเมินสารสนเทศ
• ประเมินความพึงพอใจ   
• แบบฟอร์มอัพเดทฐานข้อมูล  
แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561
จรรยาข้าราชการ
รายงานการเงินและบัญชี

สขร.1
ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา  
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย 
ศูนย์ข้อมูลชีววัตถุ  
ศูนย์โรคติดเชื้อพาหะนำโรค 
ศูนย์ข้อมูลธาลัสซิเมีย 
ศูนย์รังสี,เครื่องมือแพทย์ 
ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง 
ศูนย์ประกันคุณภาพLab 
ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด 
ศูนย์ข้อมูลยา 
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร 
ทำเนียบการวิจัย 2551  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   
• ประชาสัมพันธ์ สบช.   
• กระทรวงสาธารณสุข  
• สถาบันพระบรมราชชนก  
• สภาการพยาบาล  
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
• สมาคมพยาบาลฯ ภาคใต้  
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
• เครือข่ายอุดมศึกษา  
• จังหวัดนครศรีธรรมราช  

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที