เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม   
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554-2558 (หนังสือรับรอง)
อยู่ในระดับดีมาก (4.52)ข่าวประชาสัมพันธ์

   
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

     
     • ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับนักศึกษาปีการศีกษา 2563 รายละเอียด 
     • คู่มือนักศึกษา ดาวน์โหลด 
     • ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
     - ประกาศรายงานตัวเข้าศึกษานักศีกษาใหม่  รายละเอียด
     - แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา  รายละเอียด
     - ใบมอบตัวนักศึกษา  รายละเอียด
     - ตัวอย่างใบมอบตัวนักศึกษา รายละเอียด
     - กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา  รายละเอียด
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรงอิสระ และแบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคาร รายละเอียด 
     • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

     • ประกาศผลการเปิดซองการให้บริการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษา รายละเอียด 
     • ประกาศผลการเปิดซองการให้บริการประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด 
     • ประกาศเสนอราคาการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน รายละเอียด 
     • ประชาสัมพันธ์วันพยาบาลแห่งชาติ  21 ตค.62 หนังสือเชิญ ใบตอบรับ กำหนดการ
     • ประกาศรับสมัครให้บริการร้านจำหน่ายสินค้ามินิมาร์ท รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครให้บริการร้านอาหารเพิ่มเติม  รายละเอียด
     • ประกาศผลการเปิดซองให้บริการร้านอาหาร  รายละเอียด
     • ประกาศผลการเปิดซองการให้บริการจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ รายละเอียด
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
     • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครร้านให้บริการจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ รายละเอียด 
     
ภาพกิจกรรม
[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

· ดาวน์โหลดโลโก้วิทยาลัย 
1.โลโก้วิทยาลัยภาษาไทย  ดาวน์โหลด
2.โลโก้วิทยาลัยภาษาอังกฤษ  ดาวน์โหลด
3.โลโก้ สบช  ดาวน์โหลด
4.โลโก้ กระทรวงสาธารณสุข  ดาวน์โหลด

    
ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 1 ประเภท ในฐานข้อมูล
ผู้อำนวยการ
    
       นายสุทัศน์ เหมทานนท์
      • สายตรงผู้อำนวยการ
      • ระบบ PIEiS
จรรยาข้าราชการ
สารสนเทศศูนย์รวมแบบประเมินออนไลน์
<แบบประเมินออนไลน์>
แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562
รายงานการเงินและบัญชี

สขร.1
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   
• ประชาสัมพันธ์ สบช.   
• กระทรวงสาธารณสุข  
• สถาบันพระบรมราชชนก  
• สภาการพยาบาล  
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
• สมาคมพยาบาลฯ ภาคใต้  
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
• เครือข่ายอุดมศึกษา  
• จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา  
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย 
ศูนย์ข้อมูลชีววัตถุ  
ศูนย์โรคติดเชื้อพาหะนำโรค 
ศูนย์ข้อมูลธาลัสซิเมีย 
ศูนย์รังสี,เครื่องมือแพทย์ 
ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง 
ศูนย์ประกันคุณภาพLab 
ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด 
ศูนย์ข้อมูลยา 
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร 
ทำเนียบการวิจัย 2551  

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที