เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
การขอใช้บริการ
• จองห้องออนไลน์  
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
Intranet วพบ.นศ
สำหรับคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายภายในวิทยาลัย
ห้องสมุดและการสืบค้น
 
สารสนเทศวิทยาลัยฯ  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์มโครงร่างวิจัย  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
• การเบิกจ่ายเงินในการผลิตงานวิชาการ  
• โครงร่างผลงานทางวิชาการ61  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554-2558 (หนังสือรับรอง)
อยู่ในระดับดีมาก (4.52)ข่าวประชาสัมพันธ์

 


ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

     • ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบ การรับตรงอิสระ  รายละเอียด  
     • ประกาศการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด  ใบแจ้งชำระเงิน  
     • หลักฐานและขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่  รายละเอียด  แบบฟอร์ม  
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานฯและสัมภาษณ์ Admissions รอบที่ 5 รายละเอียด  
     • ประกาศรายชื่อ(นักศึกษาใหม่) Adminsions รอบที่ 4 รายละเอียด
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อชำระเงินค่าเล่าเรียน Admissions รอบที่ 4  รายละเอียด  ค่าใช้จ่าย
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐาน และสัมภาษณ์ Admissions รอบที่ 4 รายละเอียด
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เช้าศึกษา(นักศึกษาใหม่)Admissions รอบที่ 3 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อชำระค่าบำรุงการศึกษา Admissions รอบที่ 3  รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่การรับแบบ admissions รอบที่ 2  รายละเอียด
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงิน รายละเอียด  รายชื่อนครศรีฯ  รายชื่อชุมพร  ฟอร์มชำระเงิน
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

     • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียด 
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียด
     • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ รายละเอียด
     • รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ นักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียด
     • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธี e-bidding รายละเอียด 
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้าราชการ รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิ์สอบคัดเลือกราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน รายละเอียด
     • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
    รายละเอียด  ใบขอโอน  ใบขอย้าย  
     


ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
(ถวายความอาลัย ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
 
วันที่ 28 กันยายน 2560
(ครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย)
วันที่ 19 กันยายน 2560
(ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร 2560)
วันที่ 31 สิงหาคม 2560
(พิธีรับหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี รุ่น 28 ประจำปีการศึกษา 2560)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
(พิธีมอบใบรายงานผลการเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559)
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 0 ประเภท ในฐานข้อมูล
ปฏิทินออนไลน์
กรกฎาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ผู้อำนวยการ
        
      ดร.วรรณภา ประทุมโทน
      • สายตรงผู้อำนวยการ
      • ระบบ PIEiS
DashBoard
แบบประเมินสารสนเทศ
• ประเมินความพึงพอใจ   
• แบบฟอร์มอัพเดทฐานข้อมูล  
แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561
จรรยาข้าราชการ
รายงานการเงินและบัญชี

สขร.1
ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา  
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย 
ศูนย์ข้อมูลชีววัตถุ  
ศูนย์โรคติดเชื้อพาหะนำโรค 
ศูนย์ข้อมูลธาลัสซิเมีย 
ศูนย์รังสี,เครื่องมือแพทย์ 
ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง 
ศูนย์ประกันคุณภาพLab 
ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด 
ศูนย์ข้อมูลยา 
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร 
ทำเนียบการวิจัย 2551  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   
• ประชาสัมพันธ์ สบช.   
• กระทรวงสาธารณสุข  
• สถาบันพระบรมราชชนก  
• สภาการพยาบาล  
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
• สมาคมพยาบาลฯ ภาคใต้  
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
• เครือข่ายอุดมศึกษา  
• จังหวัดนครศรีธรรมราช  

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที