เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องออนไลน์  
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

รวมภาพกิจกรรม
   วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (ถวายความอาลัย ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
   วันที่ 28 กันยายน 2560 (ครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย)
   วันที่ 19 กันยายน 2560 (ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร 2560)
   วันที่ 31 สิงหาคม 2560 (พิธีรับหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี รุ่น 28 ประจำปีการศึกษา 2560)
   วันที่ 11 พฤษาคม 2560 (พิธีมอบใบรายงานผลการเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559)
   วันที่ 12 เมษายน 2560 (ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5)
   วันที่ 15 มีนาคม 2560 (โครงการปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย)
   วันที่ 9 มีนาคม 2560 (งานเลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก) 
   วันที่ 8 มีนาคม 2560 (ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.วรรณภา ประทุมโทน สู่จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
   วันที่ 31 มกราคม 2560 (ต้อนรับ นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และคณะนิเทศ) 
   วันที่ 20 มกราคม 2560 (วันสถาปนาวิทยาลัย ในวาระครบรอบ 35 ปี) 
   วันที่ 1 ธันวาคม 2559 (กิจกรรมทำบุญตักบาตร บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน)) 
   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 (เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร) 
   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (รวมพลังเพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) 
   วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (พิธีรับหมวกและเข็มชั้นปีนักศึกษารุ่นที่ 27) 
   วันที่ 21 ตุลาคม 2559 (วันพยาบาลแห่งชาติ) 
   วันที่ 19 ตุลาคม 2559 (พิธีการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ)
   วันที่ 30 กันยายน 2559 (ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร 2559)
   วันที่ 29 กันยายน 2559 (กิจกรรมจัดทำรถหมรับ)
   วันที่ 1 กันยายน 2559 (พิธีไหว้ครู รับแถบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ปีการศึกษา 2559)
   วันที่ 16 สิงหาคม 2559 (ทำบุญอาจารย์ใหญ่ ห้องปฏิบัติการกายวิภาค)
   วันที่ 3 สิงหาคม 2559 (พิธีรับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6) 
   วันที่ 1 สิงหาคม 2559 (โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าศึกษาในวิชาชีพ ปี 2559)
   วันที่ 29 มิถุนายน 2559 (โครงการประชุม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11)
   วันที่ 7 มิถุนายน 2559 (คณะตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
   วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 (พิธีมอบใบรายงานผลการเรียนตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2558)
   วันที่ 8 เมษายน 2559 (กิจกรรมสืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2559)
   วันที่ 16 มีนาคม 2559 (คณะตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา สภาการพยาบาล)
   วันที่ 20 มกราคม 2559 (วันสถาปนาครบรอบ 34 ปี และกิจกรรมตลาดนัดความดีปีที่ 6)
   วันที่ 20 มกราคม 2559 (ทำบุญให้ทานไฟเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 34 ปี) 
   วันที่ 7 มกราคม 2559 (อวยพรปีใหม่หน่วยงานราชการ) 
   วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 (พิธีรับหมวกและเข็มชั้นปีนักศึกษา รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2558)
   วันที่ 31 ตุลาคม 2558 (ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคูพาย) 
   วันที่ 21 ตุลาคม 2558 (วันพยาบาลแห่งชาติ) 
   วันที่ 20 ตุลาคม 2558  (ประกันคุณภาพการศึกษา จากสถาบันพระบรมราชชนก) 
   วันที่ 11 ตุลาคม 2558 (ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร 2558) 
   วันที่ 14 กันยายน 2558 (พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) 
   วันที่ 10 กันยายน 2558 (พิธีไหว้ครู รับแถบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ปีการศึกษา 2558) 
   วันที่ 15 สิงหาคม 2558 (การสอบ OSCE นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีที่ 3) 
   วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 (การใช้ Simulation เพื่อการเรียนการสอนพยาบาล) 
   วันที่ 4 มิถุนายน 2558 (Academic Exchange Program Between Institute Health Sciences,Rajawali Bandung And BCN Nakhon Si Thammarat) 
   วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 (พิธีรับใบรายงานผลการเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557) 
   วันที่ 21 เมษายน 2558 (พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย) 
   วันที่ 8 เมษายน 2558 (สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558) 
   วันที่ 2 เมษายน 2558 (กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
   วันที่ 30 มกราคม 2558 (โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) 
   วันที่ 28 มกราคม 2558 (พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) 
   วันที่ 20 มกราคม 2558 (ทำบุญให้ทานไฟ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 33 ปี วิทยาลัย) 
   วันที่ 11 ธันวาคม 2557 (Academic Exchange Program Between Institute Health Sciences,Kendel And BCN Nakhon Si Thammarat.) 
   วันที่ 21 ตุลาคม 2557 (วันพยาบาลแห่งชาติ) 
   วันที่ 22 กันยายน 2557 (แห่หมรับเมืองคอน ประจำปี 2557) 
   วันที่ 13 สิงหาคม 2557 (โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Simulation-Based Learning)
   วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา) 
   วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (การตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
   วันที่ 18 เมษายน 2557 (สถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน) 
   วันที่ 9 เมษายน 2557 (สืบสานประเพณีสงกรานต์) 
   วันที่ 17 มีนาคม 2557 (โครงการการจัดการความรู้ นวตกรรมใหม่สู่การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน) 
   วันที่ 14 มีนาคม 2557 (พิธีมอบใบรายงานผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556) 
   วันที่ 3 มีนาคม 2557 (โครงการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน) 
   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 (โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน) 
   วันที่ 22 มกราคม 2557 (ประชุมวิชาการประจำปี 2557) 
   วันที่ 20 มกราคม 2557 (กิจกรรมทำบุญให้ทานไฟ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 31 ปี)
   วันที่ 13 มกราคม 2557 (ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอนที่เน้นอัตลักษณ์บัณฑิต) 
   วันที่ 11 มกราคม 2557 (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) 
   วันที่ 6 มกราคม 2557 (อวยพรปีใหม่หน่วยงานราชการ)
   วันที่ 22 ตุลาคม 2556 (พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ) 
   วันที่ 21 สิงหาคม 2556 (มุฑิตาคารวะ ฉันท์พี่น้อง SC-Net) 
   วันที่ 19 กรกฏาคม 2556 (กิจกรรมตลาดนัดความดี ปีที่ 4) 
   วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 (พิธีรับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4) 
   วันที่ 19 เมษายน 2556 (เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านเหลื่อมแก้ว) 
   วันที่ 10 เมษายน 2556 (สืบสานประเพณีวันสงกรานต์) 
   วันที่ 15 มีนาคม 2556 (พิธีรับมอบใบรายงานผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555) 
   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 (Indonesian Delegation from ISH Rajawali Bandung and ISH Kendal) 
   วันที่ 29 มกราคม 2556 (Workshop of Teaching Management and Action Research Under the
 Education Innovation Program Cooperated with Fontys University of Applied Sciences, The  Netherland)
 
   วันที่ 20 มกราคม 2556 (ทำบุญให้ทานไฟครบรอบ 30 ปี วันสถาปนาวิทยาลัย) 
   วันที่ 15 มกราคม 2556 (การตรวจเยี่ยมเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล) 
   วันที่ 12 มกราคม 2556 (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556) 
   วันที่ 2 มกราคม 2556 (อวยพรปีใหม่หน่วยงานส่วนราชการ) 
   วันที่ 24 ธันวาคม 2555 (การประเมินสถาบันการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   วันที่ 14 ตุลาคม 2555 (แห่หมรับ เมืองนครศรีธรรมราช 2555) 
   วันที่ 21 สิงหาคม 2555 (การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 
   วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 (กิจกรรมตลาดนัดความดี ภายใต้รั้วครอบครัวเดียวกัน ปีที่ 3) 
   วันที่ 21 มิถุนายน 2555 (โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย) 
   วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 (พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3) 
   วันที่ 15 มีนาคม 2555 (พิธีรับมอบใบรายงานผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555) 
   วันที่ 14 มีนาคม 2555 (รับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.) 
   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 (วันสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน) 
   วันที่ 28 มกราคม 2555 (Nakhon Si Thammarat , Higher Education Network and Steps toward ASEAN Community.) 
   วันที่ 13 มกราคม 2555 (โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SC-Net)) 
   วันที่ 29 ธันวาคม 2554 (อวยพรปีใหม่หน่วยงานราชการ) 
   วันที่ 28 ตุลาคม 2554 (พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 9) 
   วันที่ 15 ตุลาคม 2554 (ทอดกฐินสามัคคี วัดนพคุณ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช) 
   วันที่ 14 ตุลาคม 2554 (สมโภชน์ องค์กฐินสามัคคี) 
   วันที่ 25 กันยายน 2554 (แห่หมรับ เดือนสิบ 2554) 
   วันที่ 24 กันยายน 2554 (เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติบูชาพระบรมธาตุ) 
   วันที่ 10 สิงหาคม 2554 (กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน) 
   วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 (The International Presentation Workshop) 
   วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 (แห่เทียนพรรษา) 
   วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 (การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก สถาบันพระบรมราชชนก) 
   วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 (กิจกรรมตลาดนัดความดี ปีที่ 2) 
   วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 (ทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธีไหว้ครู รับแถบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี) 
   วันที่ 3 มิถุนายน 2554 (กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน) 
   วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 (โครงการร่วมด้วยช่วยกันดูแลรักษาเต้า(นม)) 
   วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 (พิธีรับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553) 
   วันที่ 21 เมษายน 2554 (โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2553) 
   วันที่ 8 เมษายน 2554 (สืบสานประเพณีวันสงกรานต์) 
   วันที่ 6 เมษายน 2554 (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) 
   วันที่ 25 มีนาคม 2554 (กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน) 
   วันที่ 14 มีนาคม 2554 (พิธีมอบใบรับรองผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553) 
   วันที่ 11 มีนาคม 2554 (กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน) 
   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 (พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน) 
   วันที่ 20 มกราคม 2554 (วันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 28 ปี) 
   วันที่ 19 มกราคม 2554 (ประชุมวิชาการ ประจำปี 2554) 
   วันที่ 18 มกราคม 2554 (บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ ศูนย์การเรียนรู้ อ.พระพรหม) 
   วันที่ 7 มกราคม 2554 (ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) 
   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 (โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน เพื่อโลกของเรา) 
   วันที่ 21 ตุลาคม 2553 (วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2553) 
   วันที่ 7 ตุลาคม 2553 (แห่หมรับ เมืองนคร ประจำปี 2553) 
   วันที่ 18 กันยายน 2553 (มหกรรม สถานีสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีวิถีคนนคร โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ) 
   วันที่ 16 กรกฏาคม 2553 (พิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2553) 
   วันที่ 24 มิถุนายน 2553 (กิจกรรมตลาดนัดความดี โครงการภายใต้รั้วครอบครัวเดียวกัน) 
   วันที่ 24 มิถุนายน 2553 (พิธีไหว้ครู รับแถบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2553) 
   วันที่ 24 มิถุนายน 2553 (กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันไหว้ครู) 
   วันที่ 3 มิถุนายน 2553 (ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2) 
   วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 (โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553) 
   วันที่ 21 พฤษภาคม 2553 (พิธีรับประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1) 
   วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 (พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 7) 
   วันที่ 25 เมษายน 2553 (พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) 
   วันที่ 21 เมษายน 2553 (คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล) 
   วันที่ 31 มีนาคม 2553 (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน) 
   วันที่ 12 มีนาคม 2553 (พิธีมอบใบรับรองผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552) 
   วันที่ 10 มีนาคม 2553 (จากน้องสู่พี่ ราตรีแห่งความสำเร็จ) 
   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 (การพัฒนาศักยภาพด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก รุ่นที่ 5) 
   วันที่ 29 มกราคม 2553 (โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อสม.ในชุมชนนาเคียน) 
   วันที่ 22 มกราคม 2553 (โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2553) 
   วันที่ 20 มกราคม 2553 (วันสถาปนาวิทยาลัย ฯ) 
   วันที่ 6 มกราคม 2553 (อวยพรปีใหม่ หน่วยงานราชการ) 
   วันที่ 21 ตุลาคม 2552 (วันพยาบาลแห่งชาติ) 
   วันที่ 18 กันยายน 2552 (แห่หมรับเมืองนคร ประจำปี 2552) 
   วันที่ 17 กันยายน 2552 (ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมนักศึกษาโครงการจังหวัดชาดแดนภาคใต้) 
   วันที่ 16 กันยายน 2552 (ประชุมวิชาการ เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ฯ) 
   วันที่ 9 กันยายน 2552 (กิจกรรม 9 ในดวงใจ) 
   วันที่ 17 กรกฏาคม 2552 (พิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2552) 
   วันที่ 18 มิถุนายน 2552 (พิธีไหว้ครู รับแถบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2552) 
   วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 (รณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทย ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง) 
   วันที่ 12 เมษายน 2552 (พิธีชักพระขึ้นต้นน้ำคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช) 
   วันที่ 9 เมษายน 2552 (สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2552)
   วันที่ 31 มีนาคม 2552 (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
   วันที่ 27 มีนาคม 2552 (ผู้ตรวจเยี่ยมจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชาดแดนภาคใต้ และ สบช)
   วันที่ 13 มีนาคม 2552 (พิธีรับใบรายงานผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551) 
   วันที่ 11 มีนาคม 2552 (ราตรีแห่งความสำเร็จ) 
   วันที่ 9 มีนาคม 2552 (โครงการเตรียมความพร้อมผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2551) 
   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 (โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 6) 
   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 (พิธีมอบทุนการศึกษา โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
   วันที่ 29 มกราคม 2552 (ประชุมคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2552) 
   วันที่ 21 มกราคม 2552 (โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2552) 
   วันที่ 20 มกราคม 2552 (26 ปี คืนสู่เหย้าชาว วพบ.นคร ฯ) 
   วันที่ 20 มกราคม 2552 (ครบรอบสถาปนาวิทยาลัย ฯ 26 ปี) 
   วันที่ 17 มกราคม 2552 (การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 20) 
   วันที่ 8 มกราคม 2552 (ยินดีต้อนรับ ทพ.ญ.ทิพาพร สุโฆสิต และ ผอ.สุพรรณ กาญจนเจตนี) 
   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 (คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ EDITH COWAN UNIVERSITY) 
   วันที่ 28 กันยายน 2551 (แห่หมรับเมืองนคร ประจำปี 2551) 
   วันที่ 8 กันยายน 2551 (อบรมวิชาการเรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป) 
   วันที่ 1 กันยายน 2551 (คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จากเครือข่าย SC-Net) 
   วันที่ 19 สิงหาคม 2551 (คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประกันคุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   วันที่ 26 กรกฎาคม 2551 (โครงการสานสัมพันธ์ ญาตินักศึกษาพยาบาล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
   วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 (พิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2551) 
   วันที่ 26 มิถุนายน 2551 (พิธีไหว้ครู รับหมวก รับแถบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ประจำปี 2551) 
   วันที่ 24 มิถุนายน 2551 (โครงการประกวดผลงานวิจัยและผลิตนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2551) 
   วันที่ 6 มิถุนายน 2551 (โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551)
   วันที่ 21 เมษายน 2551 (กิจกรรม BIG CLEANING DAY) 
   วันที่ 11 เมษายน 2551 (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2551) 
   วันที่ 31 มีนาคม 2551(วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า) 
   วันที่ 14 มีนาคม 2551(พิธีรับมอบใบรายงานผลการศึกษา ประจำปี 2550) 
   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551(ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2) 
   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 (กีฬาประเพณี 6 วิทยาลัย ครั้งที่ 25) 
   วันที่ 22 มกราคม 2551 (ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน) 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2006-06-17 (20585 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที