เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
แจ้งซ่อม
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
Free E-Journal Gateway
       

Free E-Journal Gateway
วารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการศึกษา :
Table of Contents = สารบัญวารสาร,  Abstracts = สาระสังเขป, Full Text = เอกสารฉบับเต็ม
             


                 
                  E-Journal from The Joanna Briggs Institute
 

Advancing Women in Leadership  [Full Text]
Aidsonline  [
Abstracts]
ALAN Review  [Table of Contents/Abstracts]
Alzheimer's Disease Review  [Abstracts]
American School Board Journal  [Full Text]
Anaesthesia On-Line [Abstracts]
Archives of Dermatology [Full Text]
Archives of General Psychiatry [Full Text]
Archives of Internal Medicine [Full Text]
Archives of Neurology  [Full Text]
Archives of Ophthalmology  
[Abstract]
Australian Humanities Review  [Full Text]
Australian Journal of Education Technology  [Table of Contents
]

Biochemical Journal    [Table of Contents]
Biosciene--Journal of College Biology Teaching  [Full Text]
Biotechnology and Applied Biochemistry   [Table of Contents
/Full Text]
Blood Cells, Molecules, & Diseases [Full Text]
British Medical Journal (electronic BMJ)  [Full Text]

Canadian Journal of Rural Medicine
  [Full Text : HTML]
Canadian Journal of Emergency Physicians [Full Text : HTML]
Chest Medicine On-Line 
[Full Text : PDF]
Child and Adolescent Psychiatry On-Line  [Full Text : HTML]
College English  [Abstracts]
Comparative Education Review  [Abstracts / Free Sample Issue]
Current Research in Social Psychology 
[Full Text]
Curriculum and Technology Quarterly  [Table of Contents]
Digital Urology Journal  [Full Text]
Developmental Psychology  [Abstracts]Genes and Development  
[Full Text]
Geriatrics [Full Text : HTML]
Geriatrics & Aging Home Page  [Full Text]
Human Molecular Genetics   [Table of Contents/Abstracts]

MC Journal: The Journal of Academic Media Librarianship 
[Full Text]
Medicine On-Line - The International Medical Journal  [Full Text]
NursingWorld | The American Nurse  [Full Text]
NursingWorld : Online Journal of Issues in Nursing  [Full Text]

Rethinking School  [Full Text]
 
 
 

   
ปรับปรุงล่าสุด : 14 พ.ย. 49
แนะนำ website แจ้ง link เสียได้ที่ wattana@bcnnakhon.ac.th
 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2006-12-06 (28016 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที