เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายยุทธศาสาตร์และบริหาคุณภาพ
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายส่งเสริมวิชการ
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
การขอใช้บริการ
• จองห้องออนไลน์  
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
Intranet วพบ.นศ
สำหรับคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายภายในวิทยาลัย
ห้องสมุดและการสืบค้น
 
สารสนเทศวิทยาลัยฯ  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์มโครงร่างวิจัย  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
• การเบิกจ่ายเงินในการผลิตงานวิชาการ  
• โครงร่างผลงานทางวิชาการ61  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

e-Book

                                                                                                                                   


                                                                                            (สำหรับระบบเครือข่ายภายใน)


 
  โปรแกรมสำหรับอ่าน E-Book ติดตั้ง วิธีการเปิดอ่าน E-Book
 ให้ทำการเปิดโปรแกรมแล้วเอาตำแหน่ง URL ของ E-Book ไปใส่ในช่อง Address ของโปรแกรม
 
   
  • การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ 
  http://192.168.1.80/E/e-book/book001/book1.opf    • คู่มือการฝากครรภ์และการคลอด E-Book 
  • คู่มือการฝากครรภ์และการคลอด 
  • คู่มือการพยาบาล
  • สรีรวิทยา
  • PEDIATRIC NURSING
  • คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาล แม่-เด็กและผดุงครรภ์
  • การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
  • การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล
  • ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล
  • การวิจัยทางการพยาบาล : แนงคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติ
  
  • Achieving High Educational Standards for all
  • Adolescent health and development
  • Advancing Scientific Research in Education
  • Assessment in support of Instruction and Learning
  • Classroom assessment and the National Science Education Standard
  • Developing Core Competencies
  • Development Strategies for competency models
  • Evaluating and Improving Undergrad Instruction in Science and Tech
  • Exploring the Attributes of Critical Thinking; A Conceptual Basis
  • Health Professions Education
  • Helping Children Learn Mathematics
  • How People Learn Brain Mind Experience and School Expanded Edition
  • How People Learn Bridging Research and Practice
  • How people Learn
  • ICT Fluency and High Schools; A Workshop Summary
  • Improving Undergrad Instruction in Science and Tech
  • Journaling An Active Learning Technique Tim K. Blake
  • Keeping Patient Safe Transforming the work Environment of Nurses
  • Knowing what students know - the science and  design of classroom assessment
  • OPT Model
  • Patient Safety Achieving a New Standard for Care 10863
  • Perfomance Assessment foundation
  • Performance Assessment for Adult Education
  • Personnel assessment and personnel reward
  • RCN Competencies
  • RNcompetency
  • Sreb Nurse Educator Competencies
  • Strategic Education Research Partnership
  • Using Active Learning in Lecture; Best of Both World
  • What have we learned about Critical Thinking in nursing
  • Standards For Nursing Education in New Brunswick
  • Using SPSS for Item Analysis

สงวนลิขสิทธิ์โดย © วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2006-12-06 (11314 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที