เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม   
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

ข่าวประชาสัมพันธ์...ย้อนหลังข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

     • ประชาสัมพันธ์วันพยาบาลแห่งชาติ  21 ตค.62 หนังสือเชิญ ใบตอบรับ กำหนดการ
     • ประกาศรับสมัครให้บริการร้านจำหน่ายสินค้ามินิมาร์ท รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครให้บริการร้านอาหารเพิ่มเติม  รายละเอียด
     • ประกาศผลการเปิดซองให้บริการร้านอาหาร  รายละเอียด
     • ประกาศผลการเปิดซองการให้บริการจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ รายละเอียด
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
     • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครร้านให้บริการจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ รายละเอียด 
     • ประกาศรับสมัครร้านให้บริการปรุง จำหน่ายอาหารสำหรับนักศึกษา รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  รายละเอียด