เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
แจ้งซ่อม
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


20 วารสารที่กำลังทำงานล่าสุด

 สมาชิก (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)เข้าชม
วารสาร
ข้อมูล
สมาชิก
สมัคร
สมาชิก
  เอม
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  iriga
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  avyrih
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ibobo
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  TyMax59
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  uzidy
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  idena
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  arydu
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  etipa
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ucikula
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  uvanu
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ebewy
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  jaroslawameduza
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  gabrielamieczak
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  agatapletwa
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  lucjakalmar
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  grazynarak
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  erykakalmar
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  lucjassaki
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  celinapysk
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.48 วินาที