เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Euro Truck Simulator 2 Android
โดย: odafunyq
ติดประกาศ: 08-24-2020 @ 01:44 pm

Euro Truck Simulator 2 MobileThroughout Euro Truck Simulator 2 the person becomes awaiting a lot more vehicle classics after that the infinite spans connected with European countries. The person can ride following the tire of the best pick up truck cultivating the endless fields associated with roads throughout The european union. Normally, no-one will right away perform this sort of a pickup truck. For getting this, the participant should have to figure tricky. You start with the average tough hand, the gambler can have drive an automobile a great deal of miles or he saves upward to the principal beneficial tractor. If he or she isn't going to cease there, he's going to before long be able to available his own industry inside the countryside associated with load moving, in addition to shortly, perhaps, turn into the head of your moving Empire.

Become the full associated with European roads-a car new driver which delivers significant goods over very long lengths! A large number of town in the BRITISH ISLES, Belgium, Malaysia, Italy, the Holland, Poland plus much more become waiting for a person. Investigate ones talents, stamina along with swiftness. Confirm you are able to become a the main top notch society connected with truckers!Mind you, when it comes to additional portion (video and also physics), they exist just superb. An individual ought to fork out unique focus on visualization, alteration in season form, the impact associated with climate around the physics of driving about the freeway, and much much more. Consider yet the cash involving daylight in addition to evening – today it's just not a "positive" or perhaps "a little darkened monitor", within the opposite, it is capricious day time weather along with pitch black color during the night, once you just are not able to completes without high-beam headlights. Nevertheless this may not be almost all – the weather issues themselves, with their authority about travel, deserve attention. Immediately inside rain, you should take care in bends, next inside the haze, it is advisable to jump seeing that little by little as possible, so as certainly not for you to fly away the monitor at the subsequent bend. Looks comfortable shower, and even in the dark period.

Now around the global road – it can be expanded, when compared to earth from the elementary section of the video game. Today it's not just a number of basics for selling as well as fleeting roads in which do it again 1 immediately after another, although a full-fledged globe in which restricts route coming from Poland in order to Britain. It is more than sixty cities in new The european countries, a complete reproduction from the whole Western path system, a tremendous variety of destination, detailed routes because of their attributes, and far much more. Russian Ruskies localization is not simple comprehend. incidentally, it is possible to download Dinar Truck Simulator 2 into Ruskies torrent directly with this side of our internet site…


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08-24-2020 @ 01:44 pm


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที