เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Lose It!
โดย: zekopuvab
ติดประกาศ: 09-03-2020 @ 01:03 am

While entire food vitamin is usually the perfect avenue for reaching your health and fitness objectives, generally there are particular dietary supplements that can enable you to along the best way. In addition, there are cardiopulmonary and vascular modifications, together with a significant decrease in pink blood cell mass, that affect skeletal muscle operate. Instead, depend on a mix of healthy eating and train. Always keep in mind to check the label to make sure that you are getting the right amount of energy, protein, and carbohydrates. Some major pathways controlling protein breakdown in skeletal muscle. Each cases are perfect for protein synthesis, meaning you're optimizing muscle gain. A tropical aphrodisiac originating in Malaysia, tongkat ali (E. longfolia jack) is steadily gaining reputation as a supplement for aspiring physique-builders. When you do not prepare a weight reduction meal plan things like stress, time limitations, value and the overall hustle and bustle of on a regular basis family life can lead you to choose a meal that takes no time or thought to prepare which might usually be an unhealthy possibility. I've observed Critical Mass to be extra on the weight gainer aspect, whereas Mass tech is extra for gaining lean muscle. While sustaining good habits throughout the day—consuming well, exercising often—are crucial for weight loss, resting at evening is just as important for keeping off the pounds. Normally no. Nevertheless, through the loading phase, there tends to be an increase in physique weight attributable to a rise in each muscle mass and water consumption into your muscular tissues, which can cause bloating. In her cooking demos Karen teaches these on the plan to cook dinner the likes of Thai curries, nachos, rooster pie and pancakes to swimsuit a healthy diet. To realize weight (muscle or fat) it's essential to eat barely more energy than you burn. Complement supporting muscle growth recommended for individuals with gradual metabolism. But follow reducing your consumption by 500 energy a day, maximum. Anabolic and androgenic steroids equivalent to testosterone might help people regain muscle and physical operate. Consideration Consumers from India: Please go to our MusclePro web page: here to learn extra about merchandise solely manufactured in India. Once you are able to dig right into a hearty breakfast, take into account stacking these dietary supplements to assist leap begin your day and get your physique ready for whatever exercise you have deliberate. As a bonus this drug works high-quality while one is on the keto diet and it really works even higher with intermittent fasting - for a fast weight loss with no hunger. Watching enormous ripped guys take a weight achieve supplement or use a bit of equipment is another tactic used to attract you in. We're not saying that all corporations that use these attention getter's do not have a quality product, we're saying that that you must make intelligent choices regarding these things based mostly on precise information and never the flashy stuff that drew you in.nnYou'll be able to pair them with a aspect salad for a quick and wholesome meal prep. This improvement in circulation helps ship nutrients throughout the physique higher, allowing your muscle mass to recuperate way more easily. For a build up on bodybuilding, take a look at the following articles. In relation to tracking your muscle acquire (or fats loss), it all comes right down to what instruments you're using to measure your progress. As the river of cum rushes into his 15'ť rod and down into his stomach, the doctor watches Henry's body hemorrhage as his muscle tissue begin exploding in size. Under 7 best mass gainer supplements may also help one to construct more muscle or gain weight in a brief period of time. Other benefits: Apart from weight loss, there are not any recorded benefits of the Dukan weight loss plan in scientific literature. Now's the high time to examine the Mass Muscle Gainer. Hardcore Mass Gainer provides virtually a 3 to 1 CHO (Carbohydrate) to protein proportion to achieve the maximum size and fast recovery. Many people use caffeine for mental alertness, however it could additionally help with exercise performance fast burn extrem


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-03-2020 @ 01:03 am


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที