เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Automobile Restoration Direction You Can Utilize Today
โดย: ohewu
ติดประกาศ: 09-04-2020 @ 03:26 am

When many people imagine auto fix, they imagine a dishonest mechanic taking a look at their cars and charging you added for parts and fixes. This is simply one from the possible activities you can have with car repair. The included suggestions will reveal how to get great car restoration coming from a technician. Look at the tread in your auto tires frequently to make sure they are safe. Auto tires which may have lower than 1 quarter of your inch of tread possibly should be replaced. Also be familiar with any bulges or slices on top of your auto tires as this may indicate a weak place that can blow out and result in a crash while you are driving. prodloužení penisu It is very important maintain the degree of your braking system fluid. The brake water pocket is often near to the motor and should be checked frequently. Be sure the compartment is two thirdly total and increase the braking system water if you wish to. There might be a problem in your metabolism in the event you typically need to increase the brake fluid. When you find yourself encountering car trouble, you might not must call a technician. Several things can easily be fixed very easily. If you'd like, you can always perform research online to try to establish the trouble. It isn't everything that difficult, and you will actually help save lots of money by restoring your automobile oneself. If you have your automobile restored, make sure you preserve an adequate report, no matter the reasons you are having maintenance. When your car deal with other issues down the road, it is going to useful for the auto tech to discover previous records. If you absence this kind of data, you could end up spending additional money for diagnostic operate. Try and get a signed copy of the calculate to the improvements. In addition, you need to ensure that the deal contains a clause the store need to get in touch with you well before exceeding the entire in the estimation. This will likely guard you against obtaining a big surprise monthly bill as soon as work is finished. Know your vehicle before taking it in for any automobile repairs. In case you have small understanding about the specs of your own product automobile, you may become considered for any ride without having you knowing it. Go through your handbook on the minimum prior to going for virtually any larger sized maintenance. Learn to be preventative in terms of automobile restoration. You could do stuff that can help restrain any potential issues from going on! A big one is to adhere to the recommended tune-up agenda for your vehicle. As each and every car differs, you'll wish to check out with your guidebook what schedule is best for you. Carrying out motor vehicle repairs oneself can also be instead high-risk. By no means operate all by yourself vehicle with out someone in close proximity. You never know when an unexpected emergency could happen. Invest in high quality tools that won't crack upon you. This contains real particularly with regards to the various tools essential for altering car tires. Remember that the jack you employ should safely and securely hold the auto up, particularly when you are underneath the vehicle. A hydraulic ground jack offering approved holders is the best for these circumstances. Consider how well stored a car repair center happens when generating your decisions. A sloppy store could be a indication that the skillfullness you're going to acquire is going to be quite careless at the same time. Select the vehicle repair shop that maintains its flooring and place nice and clean of instruments and rubble. It's not really a guarantee of excellent workmanship, but it's a confident signal that your particular chances are greater that you'll obtain the service ranges you'd like. Make certain that the professional caring for your auto is well-informed on the model and make. Automobiles very tremendously from a company on the other. The only method to get the best service is to work alongside a tech that is competent about the inner operates of your respective specific automobile. Don't permit your journey towards the mechanic turn into a terrible encounter. Your car's every day life is on the line, so just why not do everything you are able to to make sure it survives? The only method to accomplish this, is by using the aforementioned assistance. You'll get the best auto technician as well as the best automobile restoration assistance achievable.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-04-2020 @ 03:26 am


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที