เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Read The Following Tips About Baseball To Master The Video Game
โดย: elatamo
ติดประกาศ: 09-19-2020 @ 03:15 pm

You might be looking at this article since you want to learn more knowledge about the game of baseball. It's essential to learn more about such a large sports activity if you're likely to be a participant. Please read on to be able to learn what you should know about the sport of baseball.

There is not any miracle posture for reaching a baseball. You need to remain in a cozy situation with your shoulder area parallel in your entire body plus your foot directed to residence bottom. Avoid looking to mimic another participants stance if it doesn't feel safe. Discover your most comfortable batting placement when you're not holding the bat.

If you're testing out for any new team, be sure you're punctually! Constantly attempt to be at very least 15 minutes early for every tryout, as well as any procedures and online games. Nothing at all will damage you more than turning up past due to your tryout. And in case you turn up earlier, it can only help you.

Try out a number of bat weights to get the a single that's good for you. In case a bat is large, you'll decrease your swing, but gain some potential. As well slow, although, and you might by no means catch up with the pitches. You've have got to hit the proper balance, particularly when you've got a flame thrower in the mound.

Understand that baseball is simply a activity. Yes, it can be crucial that you you and the group, however, you don't desire to let it allow you to get lower. Even when you come up with a error, when you always keep beneficial there's usually the chance to proper that mistake. However, if you let it trouble you, possibility are you'll make yet another error.

Safety factors key. That's accurate especially for baseball. Stay away from damage, by constantly knowing exactly where particularly the golf ball is. You can lose a teeth or more serious from an errant ball if you do not give consideration. Also, a participant sliding right into a base might cause a physical injury.

Usually dress in protective devices when enjoying baseball. Just like any sports activity, traumas occur in baseball. Especially when batting, you should guard your mind. This means you should use a head protection when you go into the batter's pack. A single bad pitch often means a fastball striking you inside the noggin. That's at minimum a buzzing frustration with the potential for a concussion or more serious. Be secure.

When you are a catcher, make sure you are within the correct position when nobody is on basic. This simply means engaging in a low squat and balancing your unwanted weight in your feet's balls. Get as close to the underside of your bat as you possibly can, but be sure you will never get struck.

As soon as make contact with is produced with the ball, it is important that the hitter usually takes away from running towards first bottom. This helps ensure that the hitter will not get referred to as out. In case the soccer ball is actually a nasty soccer ball, the hitter will likely be known as straight back to the platter to hit again.

You're now a lot better prepared to get out there and make much better has in the area. Baseball is exciting, and it's also about concepts and working together as a team. It can be extremely calculated, so be sure that you're considering tough about how you can place the recommendations you've acquired into training.

site de aposta de futebol


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-19-2020 @ 03:15 pm


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที