เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Straightforward Suggestions About Baseball That Are Really Easy To Stick to
โดย: ozowuxuh
ติดประกาศ: 10-02-2020 @ 12:25 am

Perhaps you have viewed skilled baseball and thought about how participants can easily do what they do? If so, don't be concerned you are intending to read a post that gives you suggestions to have a greater potential of the cherished sport activity. Using this type of expertise, it will be easy to be aware what is truly taking place in the online game, whether or not you need to view one or perform one.

To boost your batting average, take into consideration showing up in the baseball with the fence instead of around it. You merely want the baseball moving straight back to where it started out. Most times that balls are struck to the air flow, they're very easily caught.

If you'd love to boost your arm energy, ensure you're on the market each day tossing the baseball and swinging your bat. The greater you perform movement, the simpler it gets. You don't need to lift up dumbbells to produce your arm durability. Consistently tossing a baseball or swinging a bat works wonders.

In case you are a coach, understand that an enthusiastic and enthusiastic staff is more likely to acquire. Take them over to ice cream right after the activity to ensure they happy. Always keep in mind though that baseball is only a online game, not a life and death situation.

Learning how to have is critical to enjoying baseball. It does not matter should you be taking part in infield or outfield, you must know the way to precisely throw the soccer ball. To have effectively, series in which you need to the ball on top of your hand and follow-through through your arm.

One of the best actions to take just before any online game is always to get plenty of fluids. Baseball is normally performed in the Spring and Summer months, which means the weather is quite comfortable. Baseball players use lots of power jogging bases and running after balls. Consequently, it is vital that you stay hydrated to prevent a warmth cerebrovascular event.

Maintain your go up, your vision levels and target the golf ball when batting. You ought to be seeking more than your front side left arm. In the event you shift your vision or move your mind, your back shoulder blades will shift in effect. Remaining focused on the ball and keeping your head immobile gives you far better timing plus more consistency.

Pick the right bat. Select one that is not really too heavy for you personally. Novices ought to use lighter in weight bats. It is fairly uncommon to discover a person golf swing a bat that may be "also light-weight" because there is a secret called "choking up" to help make bats lighter weight. This requires placing hands about an inches or two up the bat.

When you're mentoring baseball you have to have a agenda for practice that will keep everybody updated and makes it possible for players to create some individual targets with regard to their development. Perform a heat up for a minimum of ten mins and after that twenty minutes of person and team drills focused on reaching. Possess the staff manage the bases for the upcoming a few minutes, accompanied by situational and crew defense drills for the next 10. Finish the process using a 10-second drill on safeguard for particular placements, then cool off. Stop the exercise having a short team meeting.

You have just study articles about baseball which should supply you with a far better snapshot of methods baseball athletes become successful at the sport activity. Whether or not it's enjoying baseball or just observing it, possessing this information will allow you to obtain a crystal clear photo with regards to what is going on. Start using these ways to change this sports activity into your interest.


varpos augimo tabletes


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10-02-2020 @ 12:25 am


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที