เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Some Easy And Quick Tips About Baseball!
โดย: oxitepu
ติดประกาศ: 10-12-2020 @ 11:57 am

Baseball is over a U.S. video game, but an activity that thousands and thousands appreciate throughout the world. Keep reading to learn why baseball is really well-known. In the write-up under you'll be given many tips and suggestions that could greatly boost your knowledge of this game.

As an alternative to focusing on over the fencing, strike toward it. You would like to steer clear of striking a pop take flight. When you try and swing for your fences you could possibly success the tennis ball from the atmosphere and often make it an easy task to capture.

Test out a couple of bat dumbbells to get the a single that's best for you. When a bat is heavy, you'll decrease your golf swing, but get some potential. As well sluggish, however, and you may never meet up with the pitches. You've got to attack the best harmony, especially if you've obtained a flames thrower about the mound.

Work like an experienced at tryouts. Be considerate and friendly as you may meet up with other players and mentors. This actions will show you are a adult individual and definately will stand you in good stead for future years.

Observe the benefits for ideas. Whenever you observe your beloved crew perform, watch your favorite players to consider tips and tips. It may possibly be a smart idea to report game titles so that you can search for approach and method. The benefits obtained where they may be by performing the best issue in the online games, so that you can learn from observing them.

In case you are an initial foundation coach, you have specific commitments. Fundamentally, you have to encourage the mixture to hustle across the first standard on all infield hits. You will also have to help remind the runners with regards to just how many outs there are actually. You must teach the athlete when it is time ti get an extra base, round very first foundation or last. You also have to share with joggers just how far they must continue on take flies.

When finding a take flight soccer ball, use both of your hands around the glove. It may be tempting just to use your glove palm, but that could lead to an unforeseen problem if you're reckless. Your far better wager is always to place on your own within the tennis ball, and snare the ball inside your glove along with your cost-free palm as soon as it reaches the glove.

When a pitcher is to get the greater people in a at bat, leave the batters pack. You need to do whatever that can be done to toss from the pitcher's timing. Several mere seconds breather will not only help you get your mind targeted, it could also break-up the current zone that the pitcher is in.

If you are functioning the outfield, generally watch the mixture. Appropriate-given batters usually strike balls to the left industry. Conversely, every time a leftie is up at bat, you'll see a lot more balls going for right industry. Being aware of these simple things can help you foresee the ball's course.

When you find yourself training a kids' baseball staff, you have to recognize that you are essential towards the associates. You will be training them about baseball and about life. Be sure to give a good amount of optimistic reassurance as well as any correction. Remember that your participants can make mistakes and that support will get a whole lot much better overall performance from them than critique. Have the objectives for your associates sensible. Generally present a positive and upbeat demeanor.

Reading bestadultwebsites.info the above article, you need to now see baseball being a great sport activity liked by more and more people around the world. Now you might like to discover more about this sport. Discover other content like this and start improving your understanding of the sport.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10-12-2020 @ 11:57 am


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที