เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Basic Ways To Comply with While Searching For A Resort
โดย: ykymoxive
ติดประกาศ: 10-18-2020 @ 08:43 pm

To ensure that you receive the best services from your custodial employees with a resort, abandon a few bucks each morning for each your bed that you apply. This nominal price will allow you to get areas that receive the very little additional items, say for example a towel or two more, or perhaps an added pillow.

In case you are vacationing for function and being at a resort, ask for a room at least some sensible length from your pool area location. You will probably want to maintain a room where you could concentrate. The noise degrees around a pool might be annoying. Choose a tranquil place where you could be successful.

Once you examine prices for accommodations online, get in touch with the hotel's direct variety. Sometimes you can get a greater selling price once you reserve straight with the motel instead of throughout the company's web site or cost-totally free variety. Additionally, you possibly can make any unique requests in this phone, such as seeking a peaceful area or even a crib.

It may be tough to know how to decide on excellent hotels. Joining a travel team can be a very wise decision should you a lot of traveling. Your vacation group provides you with accommodation guide resources. Representatives can response your concerns, allow you to opt for accommodations and also assist you to plan and reserve your bookings.

Usually do not always imagine that staying on the membership ground of your hotel is a wonderful way to waste materials dollars. While you might want to pay money for this upgrade, you are going to save more money in the long run. It is because such things as cocktails, appetizers and free your morning meal are area of the deal, and they situations are extremely expensive when obtained individually.

If you intend on taking your household to some hotel, you should search for family members-warm and friendly policies and special offers online. Try using family vacation assessment web sites. You will discover numerous family accommodations and vacation resort critiques. Seeking with these websites need to assist you to also identify bargains to help make your vacation more pleasurable and reasonably priced.

Your accommodation you receive is going to fulfill your requirements now that you learn more on them. They aren't everything mystical should you just do your homework first. Have a backup of this article helpful, due to the fact you never know each time a condition will come up that creates you get yourself a resort.


best content spinning tool


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10-18-2020 @ 08:43 pm


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที