เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
แจ้งซ่อม
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Report Creator - Find out How To Create Effective Articles
โดย: ifolatu
ติดประกาศ: 10-21-2020 @ 08:21 am

The ideal article founder was created such a way so that anyone can create an effective essay effortlessly with out a lot of trouble whatsoever. Article writers do not just help you write an interesting post, but they can also assist you to create a brand new informative article also to create it more exciting. Here Are a Few of the Most Significant advantages of using essay composing software:

- Plenty of time will be saved while writing and submitting articles. You don't need to use your time to search for relevant information and thoughts. You may employ your time and effort on other facets of your company. But do keep in your mind that there are people who want to devote their own time on the true producing of an informative article than the real estates and editing part.

- Your posts will soon be increasingly more common. When you have top quality and more attractive posts that have now been well edited and written, it is possible to expect your web site 's traffic to raise steadily.

- You can also write a lot of content with little work and simply focus on producing high quality content articles. Whilst the content articles written by you have high caliber, there's a increased probability of these being submitted on internet sites and receiving popular within the on-line universe. Additionally, this helps make it easier for you to find inbound links back to a website from websites which use your articles as a source of information.

- content articles will save money. If you retain the services of professional article writers, you also can expect them to have a lower out of your money at enough time they devote on writing these articles or blog posts.

- Online marketing and internet businesses thrive online websites, and such articles are sometimes a terrific source of information to webmasters. The more articles it is possible to have on your own blog or site, the more the more opportunities you have of your internet site emerging on top of their internet search engine benefits.

- In case you're just beginning, the optimal/optimally informative article writer may be the one that writes content that are simple to comprehend. If you find your content complicated to comprehend, the possibility are you may end up composing more articles that are hard to comprehend. Inside this event, you would not have the ability to print your articles or blog posts effortlessly.

- the greatest advantage of using the best essay marketing applications is that one are able to be sure ahead around exceptional and interesting articles each moment. It is important that you maintain yourself updated with all the latest developments and news so you are able to come up with fresh and interesting posts.

- Once you have made a special article, be sure that you remember to apply an application into another informative article directories. You should try this every day, so it can look on top of their various search engines.

- Why Do not neglect to continue to keep your articles fresh and exciting. You want to keep upgrading your articles with fresh content and make it interesting so that readers will probably come straight back again to your website.

- Before selecting an article author, be certain that you know how experienced this article writer is and whether or not she has a proven history. You require a specialist who knows what he or she's doing and that's experienced to be able to make your article at the ideal way possible.

- Should you wish to hire a seasoned essay writer, attempt to get least three. As a way to receive three unique comments before choosing the writer which you require.

- Make certain that the article author you choose is eager to edit the articles you've got. - Don't hire somebody who simply writes content and doesn't care about the content of those content.

article generator


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10-21-2020 @ 08:21 am


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที