เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

http://dobra-ksiegowa.com - Wysoka jakość - Firma księgowa – Pora
โดย: unosas
ติดประกาศ: 01-08-2021 @ 03:06 pm

http://dobra-ksiegowa.com - Wysoka jakość - Firma księgowa – Usługi – Zobacz - http://dobra-ksiegowa.com

Profesjonalne biuro księgowe może zapewnić nieocenioną pomoc przedsiębiorstwu. Księgowość, obsługa kadr i płac, doradztwo podatkowe, rejestracja działalności gospodarczej, sporządzanie zeznań rocznych to zaledwie część z szerokiego wachlarza usług.
http://dobra-ksiegowa.com/biura-rachunkowe/
http://dobra-ksiegowa.com/nowosci/
http://dobra-ksiegowa.com/polecamy/
http://dobra-ksiegowa.com/kontakt/
http://dobra-ksiegowa.com/dzialalnosc-gospodarcza/

Kolejnym kryterium którym powinien kierować się klient przy wyborze biura to ogólny porządek w dokumentacji. Musisz się przyjrzeć czy biuro dochowuje wszelkich staranności, aby dokumenty innych klientów nie były narażone utratę poufności danych. Kolejnym kryterium którym warto zwrócić uwagę to fakt, czy kadra księgująca dokumenty klientów jest odpowiednio przeszkolona. W biurach księgowych często zatrudnia się studentów do wprowadzania danych, którzy nie mają wymaganej wiedzy, a co za tym idzie, nie są na bieżąco z aktualnymi zmianami. Nie wszystkie błędy popełnione przez takie osoby są wykrywane w bieżącym miesiącu. Niestety skutki błędów nierzetelnych osób prowadzą do błędnych rozliczeń oraz deklaracji, a nawet do kontroli urzędów skarbowych. Przedsiębiorcy którzy decydują się na dane biuro księgowe powinni upewnić się kto będzie osobą obsługującą ich księgowość oraz jakim wykształceniem i kwalifikacjami osoba ta się prezentuje. Klient decydujący się na podpisanie umowy z biurem księgowym ma pełne prawo do żądania okazania dokumentów potwierdzających kompetencje osoby obsługującej jego rachunkowość.

http://dobra-ksiegowa.com/kpir/
http://dobra-ksiegowa.com/ksiegowosc/
http://dobra-ksiegowa.com/pit/
http://dobra-ksiegowa.com/plik-jpk/
http://dobra-ksiegowa.com/podatki/
http://dobra-ksiegowa.com/spolki-jawne/
http://dobra-ksiegowa.com/spolki-z-o-o/
Zakres usług rachunkowych.
Biura księgowe zazwyczaj oferują bardzo szeroki zakres usług, wśród których jest rachunkowość podatkowa, obsługa kadrowo-płacowa, a także rachunkowość finansowo-zarządcza. Bardzo często księgowi stają się osobistymi doradcami przedsiębiorców, którzy reprezentują firmy przed fiskusem i ZUS-em oraz pomagają w pozyskiwaniu różnego rodzaju dotacji. Coraz częściej biura księgowe w Warszawie zatrudniają również specjalistów z innych dziedzin, aby móc oferować klientom z zakresu prawa bądź zasad HR. Usługi tego typu kierowane są szczególnie do firm, które nie posiadają w swoich strukturach odpowiednich działów.

http://dobra-ksiegowa.com/uncategorized/
http://dobra-ksiegowa.com/urzedy-skarbowe/
http://dobra-ksiegowa.com/uslugi-ksiegowe/
http://dobra-ksiegowa.com/vat/
http://dobra-ksiegowa.com/zus/


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 01-08-2021 @ 03:06 pm


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที