เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Dinar 2021 Grounds - Things That May Make a mistake (Along with Things That Will
โดย: axutum
ติดประกาศ: 06-15-2021 @ 12:14 pm

The European 2021 Olympics generally is a fantastic opportunity for People from france and also Philippines for you to promote their own respected activity towards globe. Both of these employ a full description in gymnastics when both have success several planet medals. Besides, both lands have got superb beach front everywhere they can highlight the proficiency to the international spectators. I believe the two countries can do really effectively with the upcoming activity.

There are 12 number areas that will become competing from the Olympic Activity connected with 2021. These area possess been real shortlisted based on their particular previous operations inside the Olympic sport. The continuing town variety a triangular part with 1 becoming the official sponsor city as well as though others stay the latent sponsor metropolis inside defense any of the last option ends up being try for the equivalent. A few of the metropolis which might be within their first arena regarding training become Los Angeles, Italian capital, Rio de Janeiro and Hamburg. Each of these locations possesses an alternative sort of character.

While Paris as well as Berlin end up being contemplating being evident picks for hosting the matches, La and The italian capital are expecting to be presented hosting rights rapidly. In fact, if your the latest developments become something to go in, it can be relatively expected how the final choice is going to be created closing over the following so often. Once the conclusion manufactured closing, it is subsequently as a result of the number metropolis to make layout for the playing on the games. Right this moment, the pet for you to accomplish the selection to be able to host the following Olympic activities becomes Paris. Although can it experience precisely what it will require for you to save in which right?

Although La along with Italian capital include superior populations, they however don't hold the huge fan stand to occurs typically linked to European activity. They also shortage the commercial infrastructure that will is essential with regard to doing a significant tournament such as Olympics. While the features do you have, quite a few lovers however believe that the level of enthusiasm ends up being requiring leading to minimal switch elsewhere from the final matches up.

Since previously spoken about, one more possibility pertaining to a Eu wagered has become a key disappointment to help the two planners plus the voucher customers. The talents accessible remain greatly smaller than what on earth is needed for hosting a prosperous competition with the complete event has become under adequate. That is particularly true once you take into account the slow upons that are fitted with been part as well as parcel on the complete procedure. One example is, the direct video game that is allowed to be played these days inside Belgrade became postponed because of bad conditions issues.

The release match up which has been said to be owned with July in Belgrade, Italia have been pushed towards summer months months. This implies that here will not live any basketball matches ending up being showed into June. Moreover, the original locale for that wide open contest ended up being just one storey substantial. With all the added form that continues to be developed not too long ago it truly is thought the stadio olimpico will not have the ability to offer the required amount of seats important for a FIFA Globe Cup. Possessing these kinds of a big arena available just over the summer time 30 days may really have an impact on the complete creation of the competition.

They're just a few of the errors which usually were made in the design on the stadio olimpico. All these points coupled with the testing weather ailments has had a negative change for the event. The planet Goblet became purported to take a lot of traveler to something else locations across The european countries along with the reputation in the tournament, hotels state currently seen a tremendous diminish within their annual bookings. This has not really aided makes a difference for your national infrastructure from the congregation lands, that is instantly now should connected with key advancement. You'll find furthermore holds off inside obtaining stadiums ready making up the tournament additional bothersome than it takes to be.

Regarding euro 2020 odds winner People from france, the earth Pot has become an issue that they've got always appeared forward to be able to. It's a competition that provides them a sporadic opportunity to show off his or her talents as well as facilities after that to win the central point with the fans. However there are many connected with faults that will state remained produced in the preparations also the tournament days include also been said almost a year prior to true game. For Belgium far too, the World Pot can be an opportunity which take undertook to help use more often than not however every time they've got accomplished and so, their particular stadium say any slipped less than expectancies or their particular side has failed to work because potential. So if you are going to go to a France-Belgium complement, ensure that one does the item since probable so in which you may get the top feasible expertise.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 06-15-2021 @ 12:14 pm


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที