เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
แจ้งซ่อม
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Natural Weight Gainer Tablets
โดย: aqygu
ติดประกาศ: 12-26-2021 @ 09:37 pm

You need not buy a gymnasium membership or costly eating regimen program to shed extra pounds. To get the perfect pricing, reviews and free transport in Canada on On-line Dietary supplements, have a look at my web site about Whey Protein. In contrast to many other workout dietary supplements, you need not take creatine monohydrate straight before or after training. The Dukan diet is a excessive-protein, low-carb weight reduction weight loss plan break up into 4 phases — two weight reduction phases and two maintenance phases. You would possibly to be consuming enough protein for muscle-constructing. These dietary supplements are full of protein, and the rest of their calories is made up of carbohydrates and fats on the healthier finish of the spectrum. These muscle constructing pills we are about to debate needs to be used together with a strong weight loss program and training regime. A series of meal plans kinds the basis for any calorie-controlled food plan. The daily weight-reduction plan after coaching, even rich in all kinds of constructing material, may be inadequate. Add delicious really feel to your muscle making journey with the luscious flavour and easy-to-digest function of INLIFE Muscle Mass Gainer. Keep in mind that the primary time that you just sit down and plan meals to shed weight the process will take slightly longer. The mistake these hardgainers are making is following the fallacious advice from the improper folks. Each energy and muscle size had been assessed as in gender-specific Cox proportional hazards models, with age, race, comorbidities, smoking status, stage of physical activity, fats space by CT or fat mass by DXA, top, and markers of inflammation, including interleukin-6, C-reactive protein, and tumor necrosis factor-alpha thought-about as potential confounders. General, weight gainers are only recommended if you're struggling to eat enough meals and you find it simpler to drink a weight gainer shake than eat extra actual meals. One disadvantage could be the extraordinarily excessive energy that weight-achieve products include so though maltodextrin itself comprises no fat, the surplus calories will result in a combination of muscle and fat acquire. The physique utilizes many amino acids to undergo the method of protein synthesis, which is the metabolic course of that helps you to construct muscle over time. And, FitOFat capsule is one such greatest weight gainer complement for skinny men and women that will increase weight by stimulating the urge for food of the person. Just remember to do not starve your self as most individuals assume that doing it will make them thinner and this isn't essentially true because when your body places itself into the hunger mode, it hangs on to the fats that's in your physique.nnIt is not going to require any onerous session of train in your health club, and it's not a sophisticated food regimen plan which you should comply with strictly. The affiliation was significantly robust amongst early users, long-time period users, and use of two or extra types of muscle-constructing supplements. Protein is essential for maintaining you full and satiated , even when you're consuming fewer energy. Naked Mass is ideal for consuming before bedtime or between the meal because it helps maintain a calorie and high protein food regimen. A look within the mirror tells me that I nonetheless haven't managed to drop extra pounds quick, after a festive few days of gluttony. When you have an event arising and also you want a fast fix weight loss program that works, or maybe you have been planning to eating regimen for a while and you simply wish to drop extra pounds quick, there are a couple of completely different diet plans you can try. One has to add two scoops of Muscle Advance in milk and water and take the combination commonly for reaping the utmost advantages of this unique weight gainer. Some children outgrow their allergies but not all do and even when they do you want to
https://yellowsubmarine.pl/powrot-do-polski-z-irlandii-jak-go-zorganizowac/


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12-26-2021 @ 09:37 pm


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที