เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม   
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Want Details About Web Design? Seek Out Very good Recommendations Here!
โดย: lyride
ติดประกาศ: 09-26-2018 @ 06:10 pm

Maybe you have programy partnerskie 2018 dreamed about creating a site, but felt overwhelmed when considering the procedure involved. The act of creating an identity or appearance on the Internet may be considerably daunting, regardless if you want to do it for your very own purposes or perhaps for other people's reasons. The content listed below will offer some helpful information for getting started in web site design.

If you're concentrating on web design take advantage of the right visuals to do the job. Remember, bitmap photos can get really huge and often don't job well although PNG photos job fine. For screenshots, textual content control keys, along with other non-photographic images, use PNG in the event the appearance has over 256 hues, and GIF or else. You can utilize Jpegs for photos.

Have a prominent tagline in your web site. This tagline ought to give site visitors an idea of what your internet site is about. A definite tagline allows the reader swiftly to find out just what the website is about, because most folks make a decision to be or go normally within 8 moments.

Don't try and fit a lot of onto one particular web page when you're planning a web site. If your site is simply too active it should take a good deal lengthier to weight and may overwhelm site visitors. When you're going to be setting up a great deal of content material, generate web pages for whatever you can to lower the clutter on your site.

It may well appearance rather, but keep away from getting a lot of animation on your internet site. Owning your sales splash web page rotate, whirl and blink may appearance amazing for your needs, nevertheless it will probably travel probable audiences apart. Whenever you add more a lot of flashy splashes like this, this makes your website appearance amateurish that is not the message you wish to show.

Use a web site guide. These are helpful to your clients and the major search engines, since they give a detailed breakdown of your entire site. It can be a information for viewers hunting for a particular part of your site, as well as let you keep an eye on its framework and layout.

Make the back links evident. Clients usually do not like passing time wading by your web site searching for one thing they have an interest in. Having a website road map, in addition to offering huge, popular hyperlinks will help your viewer find what they are searching for without having wasting time in a search. Lead them to your details.

White colored can be quite a highly effective color for your personal track record. Couple of site visitors consider trouble with a white-colored backdrop, which appearance expert or, at worst, natural. Text message content is also far more obvious over a white colored background. Complex backgrounds distract prospective customers and site visitors, and can slant your webpage to an unprofessional image. Straightforward qualification are often a much better choice.

Now that you've attained the conclusion on this report, you may be itching to look available and layout a killer website. Furnished with the skills that you've received from this post, you should certainly accomplish that. Make use of this information plus your best instincts to style the internet site of the ambitions.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-26-2018 @ 06:10 pm


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที