เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

download gta 5 mobile apk
โดย: ezidihido
ติดประกาศ: 08-18-2020 @ 01:06 pm

download gta 5 full game for android
Screenplay adjustments, as well as "plays" regarding brief. Include extra appears for the entertainment planet that had been not really provided by the designers, or make it possible for you to throw open hard-to-access activity attributes. By making use of software mods, you will get immortality to the gambler, eradicate law enforcement harassment, or engage in enjoyment destroying everything inside your direction. Softwares will also be helpful to easily add extra items towards online game, like since seed car or truck, or even any transport. Switch the player's overall look, create bodyguards, and much much more that could be beneficial for your requirements inside the online game.


Image mods-allow you to fresh paint the globe of GTA 5 with contemporary, brighter colours. Videos in GTA 5 with this kind of mods turns into unrecognizable. This grouping involving mods consists of ENB, or perhaps substitute of activity result.

Sound mods-change by now annoying signals inside the activity, as well as put in completely different ones. You can trade the appears regarding guns, the serps regarding your best sedan, along with surges.Almost all this particular and far a lot more for your competition GTA 5, you can download in this fragment as well as undoubtedly install utilizing each of our proprietary auto-installation. In this cool GTA 5 activity, you, a freshes mafia Ragazzo with vast talents within the field regarding automobile theft, can have to set the proficiency in to training! Mafia group as well as, as they call themselves, the family associated with Fantucci, includes hired you to remedy problems with competitors. Ragazzo has frequently verified his or her fidelity for the household, and today the leading man becomes to finish expecting a marketing. Due to this goal it can be required to achieve several undertakings to you can collect coming from caporegime, the support being inside the family as soon as the boss on the clan involving Fantucci.

Crossing both from the activities, you might strengthen the rank and also group prominence inside visions regarding close relatives, and also your entire felony planet with the metropolis. Gain through the lowest statuses on the mafia composition, you will end up in a position to climb excessive as well as, who realizes, maybe you yourself may somehow be capable of believe the submitted connected with your current employer and turn into a caporegime, and even the pinnacle involving your own kin. Within GTA 5, ones coming, and also the long run in the overall underworld from the urban, is with your gives!

Great Thievery Auto V is definitely an activity video game from your legendary line of open-world transgression match with neat artworks many presents. So always, players will find an extraordinary Battery associated with artilleries, a massive number of soil, drinking water also reveal moving, charismatic personalities as well as a disregarded plan. In addition, you will find several inspiring quest that will stop gamers sense that real gangsters. Concurrently, the abuser should be able to work the obligations of any police officer, ambulance car owner, taxi cab or perhaps hearth pick up truck, along with just experience throughout the beautiful metropolis and environment.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08-18-2020 @ 01:06 pm


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที