เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
แจ้งซ่อม
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

sims 4 mobile
โดย: ivemixu
ติดประกาศ: 08-19-2020 @ 12:47 pm

sims 4 mobile
Sims 4 is really a quite neat with trendy living simulator. Fresh piece — brand new features. The sport is really a approach to get away to your personal entire world where by you can make all the suspicions as well as imagine becoming reality. Here you may not necessarily observe any map border, because anything relies merely lying on your current activities. You'll not really look at any limitations, merely finish sovereignty connected with accomplishment. Make a SIM from the character publisher, where by you will fixed him some exterior parameters, want the best hairstyle, garment, cosmetics, and in some cases system elements. Subsequently choose on the character traits, which can be a massive variety. The moment the job is completed, be put into search associated with dwelling. Below you might likewise have a decision: both an individual turn witout a doubt from the structure entrance, or maybe builds this yourself, performing everything on will certainly. Will not overlook to help screen the trouble involving ones identity, also try to always implement their wants. Now you are able to act game, head out bass or take a trip, make pals, assemble marriages, and loved ones.

Brand new seem, alike big articles! Let your current thoughts function outrageous also create a one of a kind world with Sims to aspect just as an individual! Choose and also vary any details of both Sims with their particular habitats. And this also isn't all! Pick the appearance, appeal along with costumes for ones Sims and also finish the way they will spend the days. Layout along with develop stunning household for each and every kind and opt for home furniture with interior decoration. Go different metropolises, satisfy additional Sims and find to know their energies. Learn gorgeous site with unique landscaping in order to find exciting voyage. Result the day-to-day days involving Sims as well as tragedy worlds from a have soul! Ask the history, together with create romantic relationship, practice a career, achieve existence goals — dip yourself with this uncommon online game, through which your possibility end up being unlimited. Games with life!
Develop one of a kind Sims. You then have a whole variety of Sims available for your requirements, for every which you can wish ones appearance, identity traits, in addition to go targets. Take your notions alive with powerful editing attributes. Found yourself, your current ideal, favourite movie star or maybe closes friend! Decide on clothes for your Sims that will think about your current disposition, produce accounts for making the world more attracting, and also supplement character feature and also days purposes to give purport to help your Sims ' livings.

Develop the perfect in. Quickly generate ideal house for your Sims in building method. Produce a desire household with deciding on places along with furniture for it and transforming the landscape as well as territory. You are able to perhaps convey a pool, cellar as well as backyard — or maybe opening over which has a contemporary model!


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08-19-2020 @ 12:47 pm


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที