เข้าเว็บวิทยาลัย
   |    Enter Site

 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : info@bcnnakhon.ac.th Tel. 0-7544-6390 , 0-7544-6391 , 0-7532-4443 Fax. 0-7544-6059