348843194_2191556977702180_6275853790615460708_n
14-16
348843194_2191556977702180_6275853790615460708_n 14-16
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Quota
 รายชื่อ    ปฏิทินการรับสมัตรรอบที่ 2 Quota 
รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 Admission
1.ประกาศรับสมัคร 2.จำนวนการรับ 3.ปฏิทินการรับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Quota
 รายละเอียด  ขั้นตอนยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Quota
(เพิ่มเติม) รายละเอียด ขั้นตอนยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Quota
รายละเอียด ขั้นตอนยืนยันสิทธิ์
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(1ปี)
รายละเอียด
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota 1.รายละเอียดการสมัคร 2.ปฏิทินการรับสมัคร 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี รายละเอียด 
**ปฏิทินการรับสมัครรอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต** ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio  รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้เข้าผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว รายละเอียด
  แบบฟอร์มใบสมัครงาน ดาวน์โหลด  
  (2023-05-24) English Teacher Recruitment Announcement Detail 
  (2023-05-19) รับสมัครงาน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย  รายละเอียด  ใบสมัคร
  (2023-05-15) รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ  รายละเอียด  ใบสมัคร
  (2023-04-04) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียด
  (2023-03-31) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้รอบที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียด
  (2023-03-20) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียด
  (2023-03-07) รับสมัครงานตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา รายละเอียด
  (2023-03-07) ประกาศผลคัดเลือกตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  รายละเอียด
  (2023-03-02) รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินความรู้ฯ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  รายละเอียด
  (2023-02-23) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่ง อาจารย์พยาบาล รายละเอียด
  (2023-02-20) รับสมัครงานตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา รายละเอียด
  (2023-02-07) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความรู้ฯ ตำแหน่ง อาจารย์พยาบาล  รายละเอียด
  (2023-02-07) รับสมัครอาจารย์พยาบาล รายละเอียด
  (2022-12-26) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ รายละเอียด
  (2022-12-22) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ฯตำแหน่งแพทย์แผนไทย รายละเอียด
  (2022-12-20) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ฯตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ รายละเอียด
  (2022-12-07) รับสมัครงานตำแหน่งแพทย์แผนไทย รายละเอียด
  รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ รายละเอียด
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา รายละเอียด
  รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 อัตรา รายละเอียด 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา รายละเอียด
   รับสมัครงานตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา รายละเอียด
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียด 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและสถานที่สอบ สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียด 
  รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียด 
  รับสมัครงาน 2 ตำแหน่งนักจัดการงานวิจัย ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  รายละเอียด 
  ประกาศผลการเปิดซองการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายละเอียด
  ประกาศเสนอราคาการจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด รายละเอียด
 ประกาศการให้บริการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษาบริโภค รายละเอียด